Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Ngày mai Sở Y tế Gia Lai có kết quả kiểm tra

Bệnh viện mắt Cao Nguyên đang bị đoàn liên ngành kiểm tra vì dấu hiệu gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế. Ảnh Đình Văn
Bệnh viện mắt Cao Nguyên đang bị đoàn liên ngành kiểm tra vì dấu hiệu gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế. Ảnh Đình Văn
Bệnh viện mắt Cao Nguyên đang bị đoàn liên ngành kiểm tra vì dấu hiệu gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế. Ảnh Đình Văn
Lên top