Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Khẩn cấp tạm dừng việc khám "từ thiện, nhân đạo"

Bệnh viện mắt Cao Nguyên được BHXH tỉnh Gia Lai điểm mặt có dấu hiệu "gom bệnh nhân". Ảnh Đ.V
Bệnh viện mắt Cao Nguyên được BHXH tỉnh Gia Lai điểm mặt có dấu hiệu "gom bệnh nhân". Ảnh Đ.V
Bệnh viện mắt Cao Nguyên được BHXH tỉnh Gia Lai điểm mặt có dấu hiệu "gom bệnh nhân". Ảnh Đ.V
Lên top