Gỡ bỏ hay tiếp tục giãn cách, Hà Nội vẫn có thể xuất hiện ổ dịch mới

Hà Nội điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm, đúng đối tượng, khu vực nguy cơ. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm, đúng đối tượng, khu vực nguy cơ. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm, đúng đối tượng, khu vực nguy cơ. Ảnh: Hà Phương
Lên top