Giảm tải cho Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung chống dịch COVID-19

Những trường hợp xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ được chuyển về cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế cách ly, điều trị để giảm tải cho bệnh viện này. Ảnh: Thượng Hiển.
Những trường hợp xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ được chuyển về cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế cách ly, điều trị để giảm tải cho bệnh viện này. Ảnh: Thượng Hiển.
Những trường hợp xét nghiệm PCR có kết quả dương tính sẽ được chuyển về cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế cách ly, điều trị để giảm tải cho bệnh viện này. Ảnh: Thượng Hiển.
Lên top