Giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ còn điều trị cho 250 bệnh nhân

GS Nguyễn Trường Sơn làm việc tại Huế. Ảnh: BYT cung cấp
GS Nguyễn Trường Sơn làm việc tại Huế. Ảnh: BYT cung cấp
GS Nguyễn Trường Sơn làm việc tại Huế. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top