Giảm giá nhiều dịch vụ tại BV Bạch Mai, có phải vì trước kia bị "thổi giá"?

BS Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Bạch Mai trao đổi cùng PV Báo Lao Động.
BS Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Bạch Mai trao đổi cùng PV Báo Lao Động.
BS Đỗ Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Bạch Mai trao đổi cùng PV Báo Lao Động.
Lên top