Giảm 50% thời gian lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm nhờ công nghệ này

Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho người dân. Ảnh: Trần Vương
Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho người dân. Ảnh: Trần Vương
Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho người dân. Ảnh: Trần Vương
Lên top