Giải pháp mới để tìm ra vi khuẩn kháng kháng sinh

Nhân viên y tế làm việc tại phòng xét nghiệm. Ảnh: BV
Nhân viên y tế làm việc tại phòng xét nghiệm. Ảnh: BV
Nhân viên y tế làm việc tại phòng xét nghiệm. Ảnh: BV
Lên top