Ghép thận thành công cho trẻ suy thận giai đoạn cuối, đột biến gene hiếm gặp

Bệnh nhi sau ghép thận được tiếp tục theo dõi tại Khoa Thận và Lọc máu. Ảnh: BVCC
Bệnh nhi sau ghép thận được tiếp tục theo dõi tại Khoa Thận và Lọc máu. Ảnh: BVCC
Bệnh nhi sau ghép thận được tiếp tục theo dõi tại Khoa Thận và Lọc máu. Ảnh: BVCC
Lên top