Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập và nuôi cấy từ đầu dịch COVID-19. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập và nuôi cấy từ đầu dịch COVID-19. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập và nuôi cấy từ đầu dịch COVID-19. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Lên top