Gần 90.000 lượt người khai báo y tế tại trạm kiểm soát Vân Hồ dịp nghỉ lễ

Các phương tiện dừng tại trạm Vân Hồ (tỉnh Sơn La) để mọi người làm thủ tục khai báo y tế. Ảnh: T.D
Các phương tiện dừng tại trạm Vân Hồ (tỉnh Sơn La) để mọi người làm thủ tục khai báo y tế. Ảnh: T.D
Các phương tiện dừng tại trạm Vân Hồ (tỉnh Sơn La) để mọi người làm thủ tục khai báo y tế. Ảnh: T.D
Lên top