Gần 7.000 công nhân đã được chuyển khỏi "điểm nóng" Núi Hiểu- Bắc Giang

Bắc Giang di dời công nhân khỏi “điểm nóng” Núi Hiểu (xã Quang Châu) tới các khu cách ly tập trung. Ảnh: Bộ Y tế
Bắc Giang di dời công nhân khỏi “điểm nóng” Núi Hiểu (xã Quang Châu) tới các khu cách ly tập trung. Ảnh: Bộ Y tế
Bắc Giang di dời công nhân khỏi “điểm nóng” Núi Hiểu (xã Quang Châu) tới các khu cách ly tập trung. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top