Gần 50 “chiến sĩ áo trắng” xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Lễ xuất quân của gần 50 chiến sĩ áo trắng Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: VA
Lễ xuất quân của gần 50 chiến sĩ áo trắng Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: VA
Lễ xuất quân của gần 50 chiến sĩ áo trắng Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: VA
Lên top