Gần 50% bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương khỏi bệnh

344/707 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh Thủy Nguyên
344/707 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh Thủy Nguyên
344/707 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top