Gần 20 ngày, TPHCM đã xét nghiệm hơn 500.000 người để tầm soát COVID-19

TPHCM  tăng cường truy vết, mở rộng diện lấy mẫu tầm soát COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Anh Tú
TPHCM tăng cường truy vết, mở rộng diện lấy mẫu tầm soát COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Anh Tú
TPHCM tăng cường truy vết, mở rộng diện lấy mẫu tầm soát COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Anh Tú
Lên top