F0 trốn viện tiếp xúc người bán nước, đánh giày ở bến xe Mỹ Đình

Cơ quan chức năng phát hiện F0 COVID-19 này đang di chuyển trên xe từ Mỹ Đình về Hà Giang. Ảnh: CTV
Cơ quan chức năng phát hiện F0 COVID-19 này đang di chuyển trên xe từ Mỹ Đình về Hà Giang. Ảnh: CTV
Cơ quan chức năng phát hiện F0 COVID-19 này đang di chuyển trên xe từ Mỹ Đình về Hà Giang. Ảnh: CTV
Lên top