F0 tăng, các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19

Lên top