Được cứu sau 15 năm bị nuôi nhốt, một cá thể gấu ngựa sẽ có cuộc sống mới

Điều kiện nuôi nhốt không đảm bảo, không gian sống của cá thể gấu này chỉ là chiếc lồng chỉ cao khoảng 1m7. Ảnh: ENV
Điều kiện nuôi nhốt không đảm bảo, không gian sống của cá thể gấu này chỉ là chiếc lồng chỉ cao khoảng 1m7. Ảnh: ENV
Điều kiện nuôi nhốt không đảm bảo, không gian sống của cá thể gấu này chỉ là chiếc lồng chỉ cao khoảng 1m7. Ảnh: ENV
Lên top