Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thứ trưởng thăm gia đình bệnh nhân mắc bạch hầu. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Thứ trưởng thăm gia đình bệnh nhân mắc bạch hầu. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Thứ trưởng thăm gia đình bệnh nhân mắc bạch hầu. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top