Dừng hoạt động thăm bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng

Người thân vào chăm nuôi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ phải khai báo y tế
Người thân vào chăm nuôi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ phải khai báo y tế
Người thân vào chăm nuôi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ phải khai báo y tế
Lên top