Dù sát Tết, thầy thuốc Đà Nẵng sẵn sàng đến Hải Dương chống dịch COVID-19

Điều dưỡng Đặng Thị Công (áo xanh) chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Đà Nẵng tháng 8.2020. Ảnh: Lê Bảo/Bộ Y tế
Điều dưỡng Đặng Thị Công (áo xanh) chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Đà Nẵng tháng 8.2020. Ảnh: Lê Bảo/Bộ Y tế
Điều dưỡng Đặng Thị Công (áo xanh) chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Đà Nẵng tháng 8.2020. Ảnh: Lê Bảo/Bộ Y tế
Lên top