Dự kiến gần 7 tháng nữa sẽ có vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam

Nhân viên của Công ty Nanogen nghiên cứu và phân tích vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Nhân viên của Công ty Nanogen nghiên cứu và phân tích vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Nhân viên của Công ty Nanogen nghiên cứu và phân tích vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Lên top