Dự kiến 20.8 sẽ hoàn thành xét nghiệm cho tất cả người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Sở Y tế thông tin về thời gian hoàn thành xét nghiệm của tất cả người Hà Nội về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tô Thế
Sở Y tế thông tin về thời gian hoàn thành xét nghiệm của tất cả người Hà Nội về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tô Thế
Sở Y tế thông tin về thời gian hoàn thành xét nghiệm của tất cả người Hà Nội về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tô Thế
Lên top