Dự kiến 2021, Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 giai đoạn 2

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội thảo giới thiệu vaccine COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội thảo giới thiệu vaccine COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội thảo giới thiệu vaccine COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top