Đóng góp không mệt mỏi của cán bộ y tế tỉnh Bình Dương

Cán bộ y tế Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu cách ly. Ảnh: TTYT BB cung cấp
Cán bộ y tế Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu cách ly. Ảnh: TTYT BB cung cấp
Cán bộ y tế Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu cách ly. Ảnh: TTYT BB cung cấp
Lên top