Đối phó với dịch bệnh mùa mưa lũ

Dịch bệnh sau mưa lũ có thể bùng phát nếu không tích cực phòng chống. Ảnh: BĐBP cung cấp
Dịch bệnh sau mưa lũ có thể bùng phát nếu không tích cực phòng chống. Ảnh: BĐBP cung cấp
Dịch bệnh sau mưa lũ có thể bùng phát nếu không tích cực phòng chống. Ảnh: BĐBP cung cấp
Lên top