Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đến tỉnh Gia Lai phòng dịch COVID-19

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: BVCC
Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: BVCC
Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: BVCC
Lên top