Đoàn y tế Yên Bái lần thứ 3 lên đường hỗ trợ phòng chống COVID-19

Đoàn y tế Yên Bái lần thứ 3 trong năm 2021 lên đường hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Huyền.
Đoàn y tế Yên Bái lần thứ 3 trong năm 2021 lên đường hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Huyền.
Đoàn y tế Yên Bái lần thứ 3 trong năm 2021 lên đường hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Huyền.
Lên top