Đoàn y tế Lào Cai, Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ chống dịch trở về

Đoàn Y tế Lào Cai đã trở về địa phương và tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Vi Yến.
Đoàn Y tế Lào Cai đã trở về địa phương và tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Vi Yến.
Đoàn Y tế Lào Cai đã trở về địa phương và tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Vi Yến.
Lên top