Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 lên đường nhận nhiệm vụ ở Trường Sa

Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 lên đường nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Ảnh: BVCC.
Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 lên đường nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Ảnh: BVCC.
Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 lên đường nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Ảnh: BVCC.
Lên top