"Đoàn quân" chi viện cho tâm dịch Bắc Giang: Đã đến sẽ ở lại đến cùng

Đoàn sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện "Điểm nóng" Bắc Giang. Ảnh:  NVCC
Đoàn sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện "Điểm nóng" Bắc Giang. Ảnh: NVCC
Đoàn sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện "Điểm nóng" Bắc Giang. Ảnh: NVCC
Lên top