Đoàn chi viện từ Yên Bái và chuyện về tờ quyết định bỏ trống ngày về

Các cán bộ trong đoàn chi viện phối hợp cùng CDC Bắc Giang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở khu công nghiệp.
Các cán bộ trong đoàn chi viện phối hợp cùng CDC Bắc Giang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở khu công nghiệp.
Các cán bộ trong đoàn chi viện phối hợp cùng CDC Bắc Giang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở khu công nghiệp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top