Đình chỉ, thu hồi một lô kem đánh răng Dạ Lan

Lên top