Điều tra nguyên nhân sản phụ chết bất thường sau mổ đẻ

Gia đình đau khổ trước sự ra đi của chị L. Ảnh: AT
Gia đình đau khổ trước sự ra đi của chị L. Ảnh: AT
Gia đình đau khổ trước sự ra đi của chị L. Ảnh: AT
Lên top