Điều chuyển vaccine COVID-19 nếu địa phương nào tiêm chậm

Địa phương nào tiêm chậm sẽ bị điều chuyển vaccine COVID-19 cho nơi khác. Ảnh: Bộ Y tế
Địa phương nào tiêm chậm sẽ bị điều chuyển vaccine COVID-19 cho nơi khác. Ảnh: Bộ Y tế
Địa phương nào tiêm chậm sẽ bị điều chuyển vaccine COVID-19 cho nơi khác. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top