Diễn biến sức khoẻ của người đem cả con rắn hổ mang cắn mình đến bệnh viện

Người đàn ông ở Tây Ninh mang con rắn cắn mình tới bệnh viện. Ảnh: Người dân cung cấp
Người đàn ông ở Tây Ninh mang con rắn cắn mình tới bệnh viện. Ảnh: Người dân cung cấp
Người đàn ông ở Tây Ninh mang con rắn cắn mình tới bệnh viện. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top