Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch COVID-19

Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch để phòng chống COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch để phòng chống COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch để phòng chống COVID-19. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top