Điện Biên: Gần 30 giáo viên F0, thí điểm cách ly F1 tại nhà

TP. Điện Biên Phủ đã chủ trương thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà khi số lượng F1 là học sinh tăng cao.
TP. Điện Biên Phủ đã chủ trương thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà khi số lượng F1 là học sinh tăng cao.
TP. Điện Biên Phủ đã chủ trương thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà khi số lượng F1 là học sinh tăng cao.
Lên top