Diễn biến dịch COVID-19 ngày 19.5: TP.Hải Dương: Dừng hoạt động kinh doanh ăn, uống trên địa bàn 2 phường

Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn
Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn
Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top