Điểm chung của BV Việt Đức và những bệnh viện từng phong toả do COVID-19

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Hoàng Lê
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Hoàng Lê
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Hoàng Lê
Lên top