Điểm “ATM khẩu trang” miễn phí đầu tiên bắt đầu hoạt động

Trụ "ATM khẩu trang" miễn phí đầu tiên ở Việt Nam sẽ hoạt động vào 10h sáng nay ngày 6.8. Ảnh: Hữu Huy
Trụ "ATM khẩu trang" miễn phí đầu tiên ở Việt Nam sẽ hoạt động vào 10h sáng nay ngày 6.8. Ảnh: Hữu Huy
Trụ "ATM khẩu trang" miễn phí đầu tiên ở Việt Nam sẽ hoạt động vào 10h sáng nay ngày 6.8. Ảnh: Hữu Huy
Lên top