Dịch tả lợn Châu Phi phức tạp, Hà Nội thêm điểm bị xâm nhiễm dịch

Cơ quan chức năng tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại phòng dịch lợn tả Châu Phi.
Cơ quan chức năng tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại phòng dịch lợn tả Châu Phi.
Cơ quan chức năng tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại phòng dịch lợn tả Châu Phi.
Lên top