Dịch tả lợn châu Phi áp sát, TPHCM ngưng nhập heo nhiều nơi

Kiểm soát chặt chẽ thịt heo tại các chợ  đầu mối để đảm bảo thịt an toàn
Kiểm soát chặt chẽ thịt heo tại các chợ đầu mối để đảm bảo thịt an toàn
Kiểm soát chặt chẽ thịt heo tại các chợ đầu mối để đảm bảo thịt an toàn
Lên top