Dịch tả Châu Phi áp sát biên giới Việt Nam

Dịch tả lợn Châu Phi từ Trung Quốc đã áp sát biên giới Việt Nam, đe dọa ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: PV
Dịch tả lợn Châu Phi từ Trung Quốc đã áp sát biên giới Việt Nam, đe dọa ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: PV
Dịch tả lợn Châu Phi từ Trung Quốc đã áp sát biên giới Việt Nam, đe dọa ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top