Dịch COVID-19 tại TPHCM đã trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm, rất nguy hiểm

Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Thanh Chân
Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Thanh Chân
Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Thanh Chân
Lên top