Dịch COVID-19: Hơn 13.000 người đang được cách ly theo dõi

Lên top