Địa phương không được ban hành quy định chống dịch vượt quá mức cần thiết

Khu vực cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Ảnh: Lao Động
Khu vực cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Ảnh: Lao Động
Khu vực cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top