Địa điểm đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Tầng 6 của tòa nhà G thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Tầng 6 của tòa nhà G thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Tầng 6 của tòa nhà G thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top