Đi xem tai nạn, 51 người ở Phú Thọ trở thành F1

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ tại Trung đoàn 753, xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Ảnh: HQ.
Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ tại Trung đoàn 753, xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Ảnh: HQ.
Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ tại Trung đoàn 753, xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Ảnh: HQ.
Lên top