Đề xuất khẩn giải pháp quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe F0 cách ly tại nhà

Khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top